Inschrijfformulier

Middels onderstaand formulier kan je jezelf aanmelden voor de lessen, of leskaarten afnemen.

Inschrijfformulier
  • Inschrijf gegevens
  • Incasso of leskaart

Persoonsgegevens

Incasso of leskaart?

Incasso gegevens

Ondergetekende verleent hierbij De Yoga Studio Schijndel, Venushoek 38 5481 VM Schijndel, de machtiging 12x per jaar het bedrag af te schrijven van mijn rekening.

Leskaarten

Leskaarten kunnen worden overgemaakt of contant betaald ter plekke.

NL96INGB0007675842 t.n.v Yoga Studio Schijndel met je volledige voor- en achternaam.

Met het zetten van het vinkje, verklaar ik akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en/of het afgeven van een incasso.

Algemene voorwaarden De Yoga Studio Schijndel

Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Yogastudio, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van De Yogastudio is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien een deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn kan de les tot uiterlijk 2 maanden daarna worden ingehaald.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat De Yogastudio gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient  per e-mail aan De Yogastudio te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1 Op feestdagen is de Yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via mail, in de vorm van een nieuwsbrief. De 5 week in de maand zal niet in rekening worden gebracht maar compenseert een eventuele feest- of vakantiedag gedurende het jaar.

4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail of in de vorm van een nieuwsbrief.

4.3 Indien een deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met de Yoga studio voor een bepaalde tijd worden opgeschort.

4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen vanwege onvoorziene omstandigheden. dan kan de deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg met de YogaStudio het lidmaatschap voor een bepaalde tijd worden opgeschort.

Artikel 6: Wijziging lesrooster en prijzen
6.1 De Yogastudio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

De ondernemer mag de prijs verhogen middels de inflatie cijfers van het CBS, dit geldt voor zowel de nieuwe als lopende abonnementen.

4 months ago

De Yoga Studio Schijndel
Skiathos Yoga Retreat 25 mei - 1 juni 2023Yoga, beach, swim, hike, retreat, repeat for 7 days. All day long...Check de website voor meer info.www.yogastudioschijndel.nl/skiathos-yoga-retreat/ ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook
Ontspanje!🎁Pieten aan het werk, dan worden jullie fit en sterk!Zet de stoelen maar aan de kant, stamp als een olifant.Maak je heel lang, beweeg als een slang.Hurk op de grond, spring als een kikker in het rond.Volgende week staan er weer kinderyogalessen op de kalender. Dit keer met het thema: Sinterklaas! Wie kent hem niet😊. Een les vol yoga, creativiteit, ontspanning en pietenplezier!Er zijn nog een paar plekjes vrij. Wil jij ook graag komen ontspannen in spannende tijden, meld je dan nu aan voor deze les via: info@yogabuddy.nlLeeftijd 5-8 jaar, tijd 15u-16u, kosten € 7,50Woensdag 30 november;🥕 De Yoga Studio SchijndelVrijdag 2 december;🥕 Yoga in Beweging Vlijmen ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook
Buitenschoolse sportactiviteiten!Mooi initiatief vanuit het Elde College om leerlingen kennis te laten maken met verschillende bewegingsvormen🤸🏻‍♀️.Gisteren mocht ik een les verzorgen voor leerlingen die gekozen hebben voor yoga. Een uur voor zichzelf, aandacht gericht op de binnenwereld zonder afleiding vanuit de buitenwereld🤳🏼.Waardevol! Zeker voor deze leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten, waar ieder moment van rust een cadeautje is.Het was een zachte en dynamische yogales met een favoriete afsluiting: Yoga Nidra!😴Wist je dat er binnenkort een 4-weekse training van start gaat die speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld en direct toepasbaar? Eindexamenyoga📚 Binnenkort meer informatie hierover! ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook
Op vrijdagavond 21 oktober komt Hem met zijn prachtige schalen naar Schijndel. We gaan een combinatie maken met de mooie klanken en yin yoga. Er zijn nog enkele plekken. Wil je mee doen, mail mij of laat een berichtje achter. 19:00-21:00 €30 ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook